Tiền nghỉ bệnh cho cư dân Canada gia tăng từ 15 tuần lên đến 26 tuần

8

Vancouver: Tuyên bố trong hôm thứ sáu ngày 25 tháng 11, trong cuộc viếng thăm một trung tâm chữa trị bệnh ung thư ở thành phố Vancouver, bà Carla Qualtrough, tổng trưởng nhân lực đã cho biết là chính quyền liên bang đã quyết định cho gia tăng thời gian mà người ta có quyền nghỉ làm vì bệnh, từ 15 tuần lễ như hiện nay, lên đến 26 tuần.
Theo bà tổng trưởng nhân lực thì thời gian nghỉ bệnh 15 tuần, có thể không đủ cho những bệnh nặng, hay không đủ thời gian phục hồi cho những thương tích, có thể bị khi làm việc.
Ngoài ra thời gian nghỉ việc không lương cho nhân viên làm việc cho các công ty tư nhân cũng được gia tăng từ 17 tuần lễ lên 27 tuần lễ.
Như thế một người làm việc cho 1 cơ sở thương mại tư nhân, có thể xin nghỉ việc không lương ở cơ sở này tối đa 27 tuần, và trong thời gian đó làm đơn xin tiền nghỉ bệnh EI từ chính quyền liên bang với thời gian nhận được tiền tối đa là 26 tuần.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm