Tiền học bổng sinh viên tăng gấp đôi và có hiệu lực trong 2 năm nữa

3

Ottawa:  Theo những tin tức  vừa loan báo hôm thứ hai  ngày  2 tháng 8, thì tiền học  bổng dành cho sinh viên của chính quyền  liên bang  tăng lên  gấp  đôi và   kéo dài  thêm hai năm nữa cho đến năm 2023.

Trong  bản ngân sách quốc gia  công bố vào tháng 4 năm ngoái 2020, chính quyền liên bang đã  cho gia tăng tiền học bổng sinh viên từ  $3,000  một năm lên $6,000 và   học  bổng cho những sinh viên có khuyết tật thì lên  tới  $10,000 một năm.

Tưởng cũng nên nói thêm là  hàng năm  các sinh viên  không đủ khả năng tài chánh  theo học  đại học, đều có quyền làm  đơn  xin mượn tiền nợ sinh viên.

Ngoài số tiền nợ mà  người sinh viên này phải trả sau khi tốt nghiệp, chính quyền  liên bang còn cho thêm tiền học  bổng $6,000 cho mỗi sinh viên mượn tiền. Cũng theo  thông báo    phổ biến hôm thứ hai 2 tháng 8, thì số tiền  học bổng $6,000 sẽ  được duy trì thêm  2 năm nữa cho đến năm 2023.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm