Tất cả học sinh ở B.C. bị bắt buộc phải mang mặt nạ ở trường

Các quy tắc mới về Covid-19 đòi hỏi học sinh từ lớp Mẫu giáo đến Lớp 3, trước đây được miễn nhiệm, nay đều phải mang mặt nạ. Sau nhiều tháng áp lực và leo thang nhiễm COVID ở trẻ em, tỉnh hiện đã bắt buộc đeo mặt nạ đối với học sinh B.C. từ Mẫu giáo đến Lớp 3.

Bắt đầu từ ngày 4 Tháng 10, tất cả học sinh B.C. từ Mẫu giáo đến Lớp 12 sẽ phải đeo mặt nạ khi ngồi nơi bàn học trong lớp làm và trên xe buýt.

Văn phòng Y tế Công cộng cũng đã cam kết phát hành một báo cáo hàng tháng mới sẽ trình bày chi tiết về tác động của COVID-19 đối với trẻ em trong độ tuổi đi học.

Bác sĩ Bonnie Henry, nhân viên y tế tỉnh cho biết “Đại dịch này tiếp tục phát triển và chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần thực hiện các thay đổi để phù hợp với tình hình đang phát sinh. Chúng ta biết vi-rút COVID-19 đang lây truyền nhanh hơn, đặc biệt là đối với những người không có sự bảo vệ mà tiêm chủng mang lại. Biện pháp bổ sung này bổ sung thêm một lớp bảo vệ khác khi chúng tôi điều hướng giai đoạn này của đại dịch”.

Các hướng dẫn về an toàn cho phép các trường lựa chọn để giảm ùn tắc ở hành lang, cũng như thời gian bắt đầu và nghỉ giải lao cho học sinh. Bác sĩ Henry khuyến nghị các trường cố gắng ban hành những chính sách này tốt nhất có thể.

Tại một cuộc họp báo, Chủ tịch Liên đoàn Giáo chức B.C. là bà Teri Mooring hoan nghênh nhiệm vụ đeo mặt nạ mới. Liên đoàn đã kêu gọi sự bắt buộc đeo mặt nạ cho học sinh K-12 kể từ trước khi năm học bắt đầu. Bà Mooring nói thêm rằng bà rất biết ơn về thông tin bổ sung của tỉnh bang. Bà cho biết bà muốn nghe nhiều hơn về các phòng tiêm chủng trong trường học cho học sinh từ 12 tuổi trở lên. Bà cũng muốn có một chiến lược xét nghiệm nhanh trên toàn tỉnh cho học sinh, bao gồm cả học sinh không có triệu chứng.

Khi được hỏi về nhiệm vụ tiêm vaccine cho giáo viên B.C., bà cho biết Liên đoàn Giáo chức B.C. cởi mở với ý tưởng này, miễn là quyền riêng tư của giáo viên được bảo vệ và có các biện pháp thích hợp để đáp ứng các trường hợp miễn trừ y tế. Tại thời điểm này, giáo viên hoặc nhân viên nhà trường không bị bắt buộc phải chủng ngừa.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More