Sức khỏe, sự an toàn vẫn được chú trọng khi học sinh quay trở lại trường học

0

Bộ Y tế, giới chức y tế tỉnh bang và Bộ Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em đang nhắc nhở các gia đình về cách giữ gìn sức khỏe và giảm sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, bao gồm COVID-19, khi trẻ em trở lại trường học và lớp mẫu giáo.

Các biện pháp bảo vệ học sinh và gia đình bao gồm sự cập nhật tất cả các loại vaccine chích ngừa, thực hành nhận thức về sức khỏe và ở nhà khi bị ốm, kể cả khi bạn bị sốt, ho, phát ban, tiêu chảy hoặc nôn mửa.

Vắc xin rất quan trọng để bảo vệ con người chống lại các bệnh truyền nhiễm. Các gia đình được khuyến khích mạnh mẽ để bảo đảm con cái họ đã được tiêm ngừa COVID-19, và cập nhật tất cả các lần tiêm ngừa định kỳ trước khi bắt đầu hoặc trở lại nơi giữ trẻ hoặc trường học. Điều này đặc biệt quan trọng trước mùa bệnh hô hấp và khi nhiều hoạt động trở lại trong nhà.

Bộ Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em đã làm việc với các đối tác giáo dục để cập nhật hướng dẫn về bệnh truyền nhiễm cho các trường K-12 (từ lớp mẫu giáo đến lớp 12), dựa trên hướng dẫn sức khỏe cộng đồng được cập nhật gần đây.

Hướng dẫn cập nhật về sức khỏe cộng đồng cũng có sẵn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Là các tổ chức độc lập, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có trách nhiệm thực hiện các chính sách về sức khỏe và an toàn của chính họ để phù hợp với nhu cầu của nhân viên, trẻ em và gia đình.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể tiêm vaccine định kỳ tại các đơn vị y tế và một số văn phòng bác sĩ và y tá. Ở nhiều vùng, việc tiêm ngừa định kỳ cho trẻ em và thiếu niên trong độ tuổi đi học (bắt đầu từ lớp 6) được cung cấp tại các trạm y tế được tổ chức tại trường học, tại các đơn vị y tế, cũng như tại một số hiệu thuốc và văn phòng bác sĩ và y tá. Tất cả các loại vaccine được cung cấp cho trẻ em đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả thông qua nghiên cứu và thử nghiệm rộng rãi, cũng như giám sát liên tục.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm