Sống trong những căn nhà nhỏ “thoải mái” hơn!

1,407

New York: Trong cuộc sống ở Bắc Mỹ, khi người ta bắt đầu xây dựng gia đình, có con cái, thì họ cần những căn nhà lớn, có đủ chỗ cho đại gia đình sinh sống.
Khi những đứa con đã đủ lông đủ cánh, bay đi khắp bốn phương trời, chỉ còn lại hai vợ chồng, thì đó là lúc mà người ta gọi là thời gian “xuống cấp” (downsize), bán nhà lớn và mua một căn nhà nhỏ hơn.
Trong cuốn sách có tên là “Xuống Cấp: sống rộng rãi trong căn nhà nhỏ” ( Downsize: Living Large in a Small House), tác giả của cuốn sách, bà Sheri Kooners viết là người ta sợ hãi khi nghĩ phải bỏ nhà lớn, sống trong những căn nhà nhỏ hơn, nhưng hầu như tất cả những người di chuyển từ nhà lớn xuống nhà nhỏ, mà bà đã phỏng vấn, đều cho biết là họ hài lòng về sự thay đổi này.
Chính tác giả, bà Koones cũng là người vừa “xuống cấp” và dùng các kinh nghiệm của việc di chuyển từ căn nhà lớn xuống 1 căn nhà nhỏ, để viết thành cuốn sách vừa xuất bản.
Bà Koones mới vừa bán căn nhà rộng 6,800 bộ vuông và mua một căn nhà có 1,400 bộ vuông.
Cũng theo bà Koones thì ngay cả những gia đình trẻ có con cái, cũng muốn sống trong những căn nhà nhỏ, để đỡ những việc như cắt cỏ, xúc tuyết và bảo trì nhà.
Sống trong những căn nhà nhỏ cũng giúp tiết kiệm chi phí bảo trì nhà như tiền điện , tiền sưởi, tiền thuế thổ trạch..

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm