Số người ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do gia tăng

Ottawa: Theo luật  định thì  thủ tướng  Justin Trudeau  phải  tổ chức bầu cử lại  nghị viện liên bang trước ngày  16 tháng 10 năm 2023, tức là còn trên 2 năm nữa,  đảng  cầm  quyền Tự  Do mới phải tổ chức  bầu cử  lại.

Tuy nhiên   thủ tướng Trudeau cũng có thể cho  bầu cử lại   nghị viện liên bang  theo   ý muốn và   thời gian nào có lợi cho đảng  cầm quyền.

Những cuộc bầu cử lại chính quyền các tỉnh bang như tỉnh bang British  Columbia, tỉnh bang New Brunswick.. cho thấy là   các   đảng   đang nắm quyền ở  các tỉnh bang này đều thắng, vì  những thành tích  mà  chính quyền  các  tỉnh bang này, đạt được trong  cuộc tranh  đấu  chống đại  dịch.

Chính vì thế mà  theo  các   bình luận gia thì   thủ tướng Trudeau  sắp sửa cho  bầu cử lại  nghị viện liên  bang.

Thủ tướng Trudeau đã chuẩn  bị  bằng cách cho    tấn phong mà  bà  tân toàn quyền,  và làm  những cuộc  du hành đến các tỉnh bang, công bố các chương trình tài  trợ của chính quyền liên bang cho các  tỉnh bang này.

Theo kết quả của một  cuộc thăm dò  dân ý mới  đây của tổ chức thăm dò   dân ý Leger thì  29 phần trăm  những người  Canadians  được hỏi ý kiến, cho biết sẽ bỏ phiếu cho  thủ tướng Trudeau và  đảng  cầm quyền Tự Do, nếu cuộc  bầu cử nghị viện liên bang  diễn ra  ngay bây  giờ,  24 phần trăm sẽ bỏ phiếu cho thủ lãnh Enrin O’Toole và   đảng Bảo  Thủ,  16 phần trăm sẽ bỏ  phiếu cho đảng Tân Dân  Chủ.

Trong khi 7 phần trăm sẽ bỏ cho  đảng  Bloc Quebecois, 4 phần trăm sẽ bỏ cho đảng Xanh và  3 phần trăm sẽ bỏ cho đảng Nhân Dân.

Với số   người ủng hộ   chỉ có 29 phần trăm, đảng Tự  Do  có thể sẽ     được bầu lên  nắm quyền trở lại  và cũng ở tình trạng thiểu số.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm