Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và ở Canada gia tăng trở lại!

0

Toronto:  Nguy cơ của một làn  sóng  đại dịch  nữa  có thể đã  bắt đầu ở  tỉnh bang  Ontario  và  trên toàn  Canada, khi số người nhiễm covid  trong 1 ngày  gia tăng trở lại.

Trong ngày  3 tháng 8 có  736   những người  Canadians   bị nhiễm covid, so với con số    dưới  400 người  trong nhửng ngày trước đó.

Theo  tin tức loan  báo hôm thứ bảy  ngày 7 tháng 8, thì  số  người nhiễm covid  ở tỉnh  bang Ontario gia tăng lên  368 người , so với  con số  dưới  200 người  trong những ngày  trước đó.

Trong ngày thứ bảy có  thêm  9 người ở tỉnh bang Ontario chết vì  covid.

Hiện có  138  người phải nằm trong các   bệnh viện   tỉnh bang  Ontario vì  covid và trong số này có 111  người phải dùng máy trợ thở.

Trong số  378 người  nhiễm covid trong ngày thứ bảy có 94 người ở thành phố Toronto, 62 người ở vùng  Yolrk, 38 người ở vùng Peel và  30 người ở thành phố  Hamilton.

Với số người lây nhiễm gia  tăng, nhiều  giới chức  trong  chính quyền  tỉnh bang  Ontario đã lên tiếng ủng hộ  việc  ấn hành ” thông hành chủng ngừa”: có thông hành   chủng ngừa mới có thể  vào   nhiều nơi công cộng như trung tâm cộng đồng, các công sở… như  ông thị trưởng thành phố  Toronto, John Tory.

Tại  tỉnh bang Quebec,  với số người lây nhiễm gia tăng, chính quyền tỉnh bang Quebec loan báo sẽ  cho  ấn hành  thông hành chủng ngừa. Nhiều  giới  chức thẩm quyền cũng lo ngại là  việc ấn hành  thông hành chủng ngừa   sẽ  trở nên  xáo trộn, nếu  mỗi tỉnh bang, mỗi thành phố lại có một loại thông hành chủng ngừa khác nhau?

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm