Số lượng nhà cũ ở Mỹ bán được gia tăng, giá trung bình 1 căn nhà ở Mỹ giảm lần đầu tiên trong 10 năm.

4

Hoa Thịnh Đốn: theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 21 tháng 3, thì số lượng nhà cũ bán được trong tháng 2 năm nay 2023, ở Hoa Kỳ, đã gia tăng 14.5 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng giêng trước đó, như bản tường trình của hiệp hội những nhà địa ốc quốc gia, NAR.
Nếu tính theo nguyên năm thì số lượng nhà bán được ở Mỹ ở mức 4.58 triệu căn.
Theo hiệp hội những nhà địa ốc Hoa Kỳ, thì đây là lần gia tăng đầu tiên về số lượng nhà bán được trong vòng 12 tháng qua, và số nhà bán gia tăng cũng ở mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020, khi có đại dịch covid.
Mức lãi suất nợ nhà loại cố định 30 năm ở Mỹ cũng xuống còn ở mức 6 phần trăm, sau khi tăng lên đến 7 phần trăm vào mùa thu năm ngoái 2022.
Theo ông Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của hiệp hội những nhà địa ốc Hoa Kỳ, NAR, thì hiệp hội này thấy những vùng ở Hoa Kỳ có số lượng nhà cũ bán được gia tăng là những vùng có giá nhà sút giảm trong khi nền kinh tế ở khu vực này tiến triển và có thêm công ăn việc làm cho cư dân.
Mức lãi suất nợ nhà gia tăng cũng làm giảm giá bán nhà và lần đầu tiên trong 11 năm qua, mà giá nhà ở Mỹ đã sút giảm: giá trung bình 1 căn nhà ở Mỹ trong tháng 2 năm 2023, đã ở mức $363,000 và giá nhà sút giảm 0.3 phần trăm so với giá nhà của tháng 2 năm ngoái.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm