Nội các mới sẵn sàng hành động về chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, gia cư, và khí hậu

17

Thủ hiến David Eby đã công bố một nội các mới gồm những chính khách giàu kinh nghiệm và năng lượng mới sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề mà người dân đang gặp phải và làm việc để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân British Columbia.

Thủ hiến Eby nói “British Columbia là một nơi tuyệt vời để sinh sống, nhưng mọi người đang tìm kiếm hành động để giải quyết các vấn đề mà họ và gia đình họ phải đối mặt. Nếu đại dịch dạy chúng ta bất cứ điều gì, thì đó là chúng ta không thể giải quyết những vấn đề này một mình. Chúng ta cần phải giải quyết chúng cùng nhau. Nhóm các đồng nghiệp quyết tâm của tôi sẽ sử dụng nhiều kinh nghiệm phong phú và đa dạng để tiếp tục công việc tốt đẹp mà chúng tôi đã bắt đầu và tiến xa hơn nữa để mang lại kết quả mà mọi người có thể nhìn thấy và cảm nhận được trong cộng đồng của họ.”

Các thành viên nội các mới có nhiệm vụ giúp đỡ những người dân British Columbia bình thường về chi phí sinh hoạt, củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe, giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở để mọi người có thể tìm được những ngôi nhà vừa túi tiền, có thể mua được, giúp cộng đồng an toàn hơn, thúc đẩy hòa giải với Người bản địa, chống lại các tác động biến đổi khí hậu và xây dựng một nền kinh tế bền vững, sử dụng năng lượng sạch, phù hợp với tất cả mọi người.

Hai bộ mới đang được thành lập để dành nhiều sự chú ý và nguồn lực hơn cho các vấn đề lớn ảnh hưởng đến người dân British Columbia: Bộ Gia cư và Bộ Quản lý Khẩn cấp và Sẵn sàng ứng phó với Khí hậu.

Nội các mới bao gồm 23 bộ trưởng và 4 bộ trưởng nội vụ. Số lượng các bộ trưởng đại diện  hai phái tính nam và nữ vẫn cân bằng. Nội các sẽ được hỗ trợ trong công việc của mình bởi 14 thư ký quốc hội.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm