Những thường trú nhân Canada cũng có thể xin nhập ngũ

6

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 4 tháng 11, quân lực Canada đã chấp thuận nhận những ứng viên chưa có quốc tịch.
Trước đây những người phải có quốc tịch Canada, mới có quyền xin gia nhập quân đội.
Tuy nhiên với tình trạng hiện thời là Canada không buộc các thanh niên nam nữ phải đi quân dịch, như Do Thái, và số người tình nguyện nhập ngũ ngày một thấp kể cả những người xin nhập ngũ ở tình trạng trừ bị.
Quân lực Canada có chừng 80 ngàn quân, và bao dàn một xứ rộng hàng nhì thế giới, so với quân lực Trung quốc trên 1 triệu người.
Với quân số quá ít ỏi, quân lực Canada không đủ quân phòng thủ từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương.
Trước đây những thuòng trú nhân Canada có thể xin nhập ngũ vào các nhóm đặc biệt như phi công, bác sĩ.. nhưng bây giờ thì có những thay đổi.
Theo bản thông cáo của bộ quốc phòng Canada thì tất cả những thường trú nhân Canada, chưa có quốc tịch, nhưng đã ở Canada trên 10 năm , đều có quyền nhập ngũ.
Những người Canadians từ 18 tuổi trở lên ( 16 tuổi có thể xin vào lực lượng trừ bị, và nếu 17 tuổi cũng có thể xin đăng lính, nếu có giấy chấp thuận của cha mẹ và học hết lớp 10 trung học, đều có quyền xin gia nhập.
Người ta có quyền xin đăng lính một thời gian và xin giải ngũ, hay có quyền xin làm lính bán thời gian cũng được.
Có rất nhiều quyền lợi cho những quân nhân trong quân lực Canada: có bảo hiểm y tế và nha khoa trọn đời, được 20 ngày nghỉ hè một năm..

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm