Những người Trung Quốc di dân qua Canada lên đến mức kỷ lục

3

Ottawa: Chủ trương “zero covid” của chính quyền Trung Quốc, đã khiến nhiều công ty ngoại quốc như công ty Apple, tìm cách rút dần những hoạt động ra khỏi xứ này.
Không những thế, chủ trương tận diệt covid tận gốc, cũng gây khó khăn cho cư dân cũng như nền kinh tế Trung Quốc và cũng khiến những cư dân Trung Quốc, có khả năng, tìm cách di chuyển ra sinh sống ở nước ngoài.
Số cư dân Trung Quốc có điều kiện về tài chánh, học vấn, tuổi tác.. đã ào ào di cư sang các quốc gia khác.
Theo luật sư Ryan Rosenberg của văn phòng di trú Larlee Rosenberg ở thành phố Vancouver, thì việc phong tỏa vì covid của chính quyền Trung Quốc đã khiến cho nhiều cư dân Trung Quốc quyết định di cư.
Cũng theo luật sư Rosenberg thì phần lớn khách hàng Trung Quốc của ông đã cho biết là họ chọn xin di dân qua Canada vì Canada có hệ thống giáo dục tốt , có không khí trong lành và có nếp sống khỏe mạnh.
Theo thống kê của sở thống kê Canada thì trong khoảng thời gian 3 tháng từ tháng 7 cho đến tháng 9 năm nay 2022, có 9,925 cư dân Trung Quốc được nhận vào thường trú nhân ở Canada, so sánh với con số 2,280 cư dân Trung Quốc được nhận vào Canada trong cùng thời gian 3 tháng của năm 2020.
Cũng theo luật sư Rosenberg thì việc chủ tịch Tập Cập Bình nắm quyền thêm một nhiệm kỳ, cũng làm nhiều người Trung Quốc lo ngại, nhất là những nhà thương mại, và họ tìm một chỗ an toàn và tự do hơn cho gia đình của họ.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm