Nhà hạng sang xuống giá ở hai thành phố Vancouver và Calgary

764

Vancouver: Theo bản tường trình của công ty Royal LePage vừa phổ biến hôm thứ tư ngày 26 tháng 2, thì trong khi giá nhà hạng sang ( luxury homes) ở các thành phố Toronto, Ottawa và Montreal gia tăng thì giá nhà hạng sang ở hai thành phố Vancouver và Calgary lại sút giảm.
Theo ông Jason Soprovich của công ty Royal LePage thì chiều hướng sút giảm giá nhà của loại nhà hạng sang ở Vancouver đã kéo dài từ 2 năm qua.
Những loại nhà hạng sang ở thành phố Vancouver đã sút giảm: giá trung bình những căn nhà độc lập hạng sang ở Vancouver ở mức 5.4 triệu dollars sút giảm 6.7 phần trăm, trong khi giá trung bình những căn condos hạng sang ở mức 2.4 triệu dollars , sút giảm 4.4 phần trăm.
Những căn nhà hay những căn condos gọi là hạng sang là những căn mà giá cao hơn những căn nhà bình thường ,gấp 3 lần trở lên.
Tại thành phố Calgary, giá trung bình của những căn nhà độc lập hạng sang là 1.95 triệu dollars, trong khi giá những căn condos hạng sang là 887 ngàn dollars.
Tại thành phố Montreal giá những căn nhà hạng sang gia tăng 8.5 phần trăm và ở mức 1.7 triệu dollars, giá những căn nhà hạng sang ở thành phố Ottawa gia tăng 2.7 phần trăm và ở mức 1.85 triệu dollars, trong khi giá trung bình những căn nhà hạng sang ở thành phố Toronto là 3.6 triệu dollars, gia tăng 1.2 phần trăm.
Trong những năm qua, giá nhà ở thành phố Montreal gia tăng nhiều nhất so với giá nhà ở các thành phố Toronto, Vancouver hay Ottawa: có thể vì giá nhà Montreal trước đó đã không quá cao, và số di dân đến thành phố này ngày một đông.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm