Nạn phân biệt chủng tộc trong ngành chăm sóc sức khỏe ở B.C.

5

Bộ Y tế đã công bố một báo cáo diễn tiến về các bước của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc dành riêng cho Người bản địa trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của B.C., như được đề xuất trong báo cáo “In Plain Sight” (Nhìn thẳng Vấn đề) là giải quyết vấn đề Phân biệt chủng tộc và Phân biệt đối xử dành cho Người bản địa trong báo cáo Chăm sóc sức khỏe. Chính phủ cam kết thúc đẩy hòa giải với người bản địa. Xóa bỏ phân biệt chủng tộc dành riêng cho người bản địa ở British Columbia vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Adrian Dix, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Để đánh dấu kỷ niệm lần thứ hai của báo cáo “In Plain Sight”, chúng tôi công bố ảnh chụp nhanh về diễn tiến thực hiện theo các khuyến nghị trong năm đầu tiên sau khi công bố báo cáo. Tôi tự hào về những gì chúng ta đã đạt được trong thời gian ngắn này, nhưng nhận ra rằng còn nhiều điều cần phải làm. Tôi mong muốn được tiếp tục công việc này với các nhà lãnh đạo Bản địa, các đối tác trong hệ thống y tế và các cơ quan y tế trên khắp B.C.”

Báo cáo diễn tiến là báo cáo đầu tiên thuộc loại này và đã được thông báo bởi công việc tập thể của nhiều tổ chức trên toàn tỉnh, bao gồm các cơ quan y tế, trường cao đẳng và cơ quan quản lý, Métis Nation BC, Cơ quan Y tế First Nations và các đối tác của bộ nội vụ. Nó nêu bật diễn tiến đạt được dựa trên các khuyến nghị có trong báo cáo và sẽ đóng vai trò là bản đồ chỉ dẫn cho hoạt động của chính phủ trong tương lai, vì nó nêu bật cả những điểm đã đạt được tiến độ và những điểm cần nỗ lực hơn nữa.

Ông Dix nói: “Trong khi B.C. đã đạt được tiến bộ quan trọng, còn nhiều việc phải làm để xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc dành riêng cho Người bản địa, thúc đẩy sự khiêm tốn về văn hóa và tạo ra sự an toàn về văn hóa để hỗ trợ cải thiện kết quả sức khỏe cho tất cả người dân Bản địa tại B.C. Tỉnh vẫn cam kết tuyệt đối thực hiện tất cả 24 khuyến nghị của bản phúc trình “In Plain Sight” và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Người dân bản địa, tất cả các mệnh lệnh của chính phủ, đối tác hệ thống y tế, cá nhân, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và lãnh đạo hệ thống y tế để thực hiện cam kết này thành hiện thực.”

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm