Một tài xế xe Uber và là một thành viên của thế hệ Z, đắc cử dân biểu liên bang ở tiểu bang Florida.

5

Orlando, Florida: Kết quả một phần của cuộc bầu cử quốc hội liên bang Hoa Kỳ được công bố hôm thứ tư ngày 9 tháng 11 cho thấy một người trẻ thuộc thế hệ Z đã đắc cử dân biểu liên bang ở tiểu bang Florida.
Tân dân biểu Maxwell Alejandro Frost, năm nay 25 tuổi, là một tài xế Uber làm vệc bán phần, đã thắngcử cho đảng Dân Chủ.
Anh là một người trẻ thuộc thế hệ Z đầu tiên được bầu làm dân biểu liên bang.
Thế hệ Z là thế hệ của những người sinh từ nănm 1997 cho đến năm 2012 ( từ 10 tuổi lên đến 25 tuổi)
Tuổi tối thiểu để có thể ứng cử vào chức vụ dân biểu liên bang là 25 tuổi.
Tân dân biểu là một di dân người Cuba, đến Mỹ với bà mẹ vào những năm 1960s khi có làn sóng những người Cuba chạy trốn chế độ cộng sản độc tài của Fidel Castro.
Bà mẹ sau đó đã cho đứa con trai làm con nuôi, vì không có khả năng tài chánh nuôi con.
Chính vì thế sau này anh Frost đã trở thành một người hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, bước vào đuòng chính trị và đã thành công.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm