Một phái bộ mậu dịch B.C. đi Nhật Bản để tìm kiếm thị trường mới cho gỗ

15

Các đại biểu B.C. chuẩn bị bắt tay vào phái đoàn thương mại lâm nghiệp đầu tiên sau COVID-19 tới Nhật Bản, tìm cách tăng cơ hội thị trường, gặp gỡ khách hàng và đối tác, đồng thời khuyến khích mở rộng việc dùng sản phẩm gỗ BC.

Bà Katrine Conroy, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp cho biết: “Nhật Bản là thị trường cực kỳ quan trọng đối với các sản phẩm gỗ phẩm chất tốt của B.C. Thông qua sự lãnh đạo toàn cầu của B.C. và sự đổi mới trong lâm nghiệp bền vững và sản xuất gỗ, chúng tôi có cơ hội tăng cường xuất khẩu, do Nhật Bản tập trung vào xây dựng công trình xanh và sử dụng gỗ trong các tòa nhà công cộng. Điều này sẽ hỗ trợ việc làm tốt, lương cao cho người dân trên toàn tỉnh”.

Chuyến đi tìm thị trường mới này kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ Chủ Nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2022, do bà Conroy cầm đầu và gồm có các nhà lãnh đạo bản địa tham dự.

Lịch trình sẽ gồm việc tham quan dự án trình diễn gỗ đóng đinh của Đại học Nghệ thuật Tokyo, đây là ví dụ đầu tiên về hệ thống sàn gỗ đóng đinh bằng gỗ vân sam-thông-linh sam (SPF) được thiết kế kỹ thuật được áp dụng thương mại ở Nhật Bản; gặp gỡ các quan chức Nhật Bản từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, và Cơ quan Lâm nghiệp Nhật Bản.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm