Một dược sĩ bị ngưng việc vì làm giả tình trạng chủng ngừa COVID-19

3

Một dược sĩ đã bị Dược sĩ đoàn B.C. đình chỉ công việc trong một tháng vì làm giả tình trạng chủng ngừa COVID-19 của mình vào lúc cao điểm của đại dịch.

Theo bộ phận tiếp nhận khiếu nại của Dược sĩ đoàn B.C., ông Aftabahmed Abdullatif Shaikh đã tự xác nhận đã chủng ngừa COVID-19 trong hồ sơ PharmaNet của mình hai lần hồi tháng 8 năm 2021, mặc dù chưa bao giờ chích ngừa.

Hồ sơ giả đã giúp ông Shaikh nhận được chứng thư chủng ngừa COVID-19.

Shaikh cũng cung cấp thông tin đã được một đồng nghiệp là dược sĩ chích ngừa, cả hai đều không đúng sự thật.

Ủy ban điều tra của Dược sĩ đoàn B.C. còn phát giác ông Shaikh đã thay đổi thông tin cá nhân trên nhu liệu của nhà thuốc để hồ sơ của mình không hoạt động và khiến việc truy cập hồ sơ của ông ta trở nên khó khăn hơn.

“Chứng thư vaccine giả có thể khiến công chúng có nguy cơ bị tổn hại cao,” Dược sĩ đoàn B.C. viết trong quyết định của mình.

“Hành động này là tự phục vụ và trái ngược với hành vi được mong đợi của một chuyên viên dược phẩm.”

Ông Shaikh đã làm việc tại nhiều nhà thuốc quanh B.C.

Việc đình chỉ bắt đầu vào ngày 13/3/2023 và kéo dài trong 30 ngày.

Dược sĩ phải là thành viên đã đăng ký đầy đủ của Dược sĩ đoàn B.C. mới có thể hành nghề tại B.C.

Shaikh cũng bị cấm làm công việc hướng dẫn, đào tạo, giám sát và cố vấn cho sinh viên dược – trong hai năm.

Dược sĩ đoàn B.C. cho biết sẽ chuyển các chi tiết của cuộc điều tra đến Bộ Y tế.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm