Lực lượng an ninh biên giới Canada đạt thỏa thuận với chính quyền liên bang

11

Ottawa:  Mọi người  nhất là  những người  sắp sửa làm  những chuyến du lịch ra nước ngoài thở phào khi  có  những tin tức cho biết là  nghiệp đoàn    những   nhân viên an ninh biên  giới Canada, CBSA, đã  đạt  được  một thỏa thuận với chính quyền liên bang theo như những tin tức  loan báo hôm thứ bảy ngày 7 tháng 8.

Lực lượng an ninh biên giới  Canada, CBSA, đã    không có hợp  đồng với chính quyền liên  bang kể từ năm 2018 cho đến nay.

9 ngàn  nhân viên an ninh biên phòng là  những người có nhiệm vụ  kiểm soát an ninh  ở các  phi trường và   các  trạm kiểm soát biên  giới.

Trong ngày thứ  sáu  trước đó,   6 tháng 8, những  người qua lại biên  giới Canada hay ở các phi trường Canada  đã phải chờ đợi   hàng tiếng đồng hồ, vì  các   nhân viên an ninh biên  giới đã làm việc chiếu lệ , work to rule, để phản đối   vì chưa  có thỏa thuận   hợp  đồng với chính quyền liên bang. Theo những  nguồn tin thân  cận thì hợp  đồng  ký kết  giữa  lực lượng an ninh biên giới CSBA và  chính quyền liên bang sẽ  kéo dài  trong  4 năm và  với  tiền lương sẽ được gia tăng 2 phần trăm 1năm.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm