Hơn 60% cư dân B.C. không có hoặc khó tiếp cận với bác sĩ gia đình

0

Một cuộc thăm dò vào tháng 8 của viện nghiên cứu Angus Reid cho thấy người dân British Columbia có khả năng tiếp cận với bác sĩ gia đình kém nhất ở Canada.

Trên toàn quốc, khoảng 1/5 người Canada trưởng thành không có bác sĩ thường xuyên, theo 2.279 người được thăm dò ý kiến. Tuy nhiên, ở B.C., con số đó tăng lên 26%, một tỷ lệ chỉ phù hợp với Quebec. Saskatchewan và Ontario có tỷ lệ thấp nhất là 14% mỗi nơi.

Cuộc thăm dò cho thấy ngay cả trong số những người có bác sĩ gia đình, việc khám bệnh vẫn khó khăn. Chỉ 7% cư dân B.C. cho biết họ có thể dễ dàng tiếp cận với bác sĩ của họ. 36% khác mô tả việc tiếp cận là “khó khăn” và 31% là “ổn.”

Trung bình ở Canada, tình hình khá hơn một chút. Khoảng 14% người nói rằng họ có thể tiếp cận dễ dàng, 33% nói rằng khó và 33% khác nói rằng không sao cả.

Thời gian lấy được một cái hẹn gặp bác sĩ tại phòng mạch cũng là một vấn đề. Gần một nửa (48%) B.C. những người trả lời cuộc thăm dò cho biết họ phải đợi ít nhất một tuần để đến gặp bác sĩ. 42% khác cho biết phải mất ít nhất vài ngày và chỉ 10% cho biết họ có thể gặp bác sĩ trong vòng một hoặc hai ngày.

Tất nhiên, thời gian chờ đợi để thực sự có được một bác sĩ gia đình lâu hơn đáng kể. Tại B.C., 31% những người không có bác sĩ gia đình đã tốn thời gian lâu hơn một năm mới tìm được bác sĩ chịu nhận bệnh nhân mới, trong khi 49% cho biết họ chỉ đơn giản là bỏ cuộc do nản chí vì chờ lâu mà không có. 9% đã chờ đợi dưới một năm và 11% cho biết họ không muốn hoặc không cần bác sĩ. Tính trung bình trên toàn quốc, 19% số người đã chờ dưới một năm, 35% đã chờ hơn một năm, 29% đã từ bỏ và 17 không muốn đi gặp bác sĩ khám.

Các cuộc hẹn ảo đang gia tăng trên toàn quốc, nhưng đặc biệt phổ biến ở B.C. Trên toàn Canada, 68% người dân cho biết họ gặp bác sĩ trực tiếp, trong khi ở B.C. chỉ 46% nói như vậy.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm