Học giả bản địa Margo Greenwood được bổ nhiệm làm thượng nghị sĩ

4

Thủ tướng Justin Trudeau đã thông báo bổ nhiệm một thượng nghị sĩ mới, Margo Greenwood, người sẽ đại diện cho British Columbia.

Greenwood là một học giả được trọng vọng có tổ tiên là người bộ tộc thổ dân Cree. Bà là học giả chuyên môn về vấn đề sức khỏe và giáo dục của trẻ em bản địa.

Bà được bổ nhiệm vào Thượng Viện sau một thời gian làm giáo sư giáo dục tại Đại học Bắc British Columbia. Tháng 6 vừa qua, bà Greenwood được bổ nhiệm với nhiệm kỳ ba năm làm giám đốc khoa học lâm thời của Viện sức khỏe bản địa của Viện Nghiên cứu Y tế Canada, được tổ chức bởi trường Đại học Bắc British Columbia.

Kể từ năm 2004, bà cũng là trưởng nhóm học thuật của Trung tâm Hợp tác Quốc gia về Sức khỏe Bản địa.

Việc bổ nhiệm của bà được đưa ra dựa trên sự đề cử của một ban cố vấn độc lập chuyên đánh giá các ứng dụng cho các vị trí tuyển dụng tại Thượng viện và đưa ra các khuyến nghị cho thủ tướng.

Bà Greenwood là thượng nghị sĩ thứ 63 gia nhập thượng viện thông qua quy trình mà thủ tướng Trudeau đã giới thiệu vào đầu nhiệm kỳ của mình.

Trong một tuyên bố, thủ tướng Trudeau nói rằng chuyên môn học thuật của bà Greenwood  và sự cống hiến cho hạnh phúc của các cộng đồng Bản địa sẽ “khiến bà trở thành một tiếng nói mạnh mẽ cho người dân British Columbia.”

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm