Hoa Kỳ tiếp tục đóng cửa biên giới cho đến ngày 21 tháng 8

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 21 tháng 7, chính quyền Hoa Kỳ gia hạn việc đóng cửa biên giới của xứ này với Canada và Mễ Tây Cơ, thêm một tháng nữa cho đến ngày 21 tháng 8.
Hoa Kỳ tiếp tục cho đóng cửa đường bộ với Canada, nhưng người ta vẫn có thể qua Hoa Kỳ bằng đường hàng không, sau khi thử nghiệm không có dương tính với covid.
Theo bản công bố của chính quyền liên bang Mỹ thì bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ tiếp tục cho đóng cửa biên giới, nhằm ngăn chận những lây nhiễm covid ở Hoa Kỳ và trên thế giới.
Trong khi đó chính quyền liên bang Canada sẽ cho mở cửa biên giới cho những người Mỹ đã được chủng ngừa hoàn toàn bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 sắp đến.
Trong khi những người ngoại quốc khác được chủng ngừa hoàn toàn, sẽ được vào Canada vào ngày 7 tháng 9.
Quyết định tiếp tục đóng cửa biên giới của chính quyền Mỹ đã gặp nhiều chỉ trích.
Theo lời ông Perrin Beatty, chủ tịch phòng thương mại Canada thì việc tiếp tục đóng cửa biên giới của chính quyền Mỹ làm ngăn cách những gia đình có thân nhân sống ở hai bên biên giới, cũng như ngăn cản những du khách và những nhà thương mại Canada qua Hoa Kỳ.
Trong cuộc họp báo diễn ra trong hôm thứ tư ngày 21 tháng 7, dân biểu Hoa Kỳ Brian Higgins của tiểu bang New York nói là nền kinh tế của tỉnh bang Ontario và tiểu bang New York liên kết hết sức chặt chẽ trên mọi mặt và việc ngăn cấm không cho qua biên giới của chính quyền Mỹ sẽ làm suy giảm những phát triển kinh tế của cả hai miền.
Tóm lại một người Mỹ chủng ngừa hoàn toàn có thể qua Canada du lịch hay làm thương mại.. trong khi một người Canadian cũng được chủng ngừa hoàn toàn thì lại không qua biên giới được.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More