Hàng ngàn loài thực vật và động vật hoang dã ở Canada có nguy cơ bị tuyệt chủng

6

Một báo cáo mới đánh giá tình trạng của các loài hoang dã ở Canada cho biết hơn 2.200 loài thực vật, động vật, cá và động vật hoang dã khác có nguy cơ tuyệt chủng.

Đánh giá mới nhất của Canadian Endangered Species Conservation Council (Hội đồng Bảo tồn Các loài có Nguy cơ Tuyệt chủng Canada) cho biết 135 loài khác đã tuyệt chủng ở Canada.

Điều đó bao gồm bảy thứ chưa từng được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác nên có khả năng chúng đã biến mất hoàn toàn khỏi hành tinh.

Hội đồng phát hành một bản cập nhật loài hoang dã mới cứ sau mỗi 5 năm.

Báo cáo năm nay đã đánh giá hơn 50.000 trong số 80.000 loài được xác định ở Canada nhưng vẫn không có đủ thông tin để xếp hạng gần một nửa trong số đó.

Báo cáo được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Canada chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán về đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc nhằm phát triển một thỏa thuận toàn cầu để bảo vệ và phục hồi thiên nhiên.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm