Giá những căn chúng cư condos ở vùng đại thủ phủ Toronto lên đến mức kỷ lục.

571

Toronto: Năm 2019 vừa qua là một năm tốt đẹp cho nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Bản tường trình của tổ chức tham vấn đầu tư Altus Group phổ biến hôm thứ sáu ngày 31 tháng giêng cho thấy là số nhà bán được cũng như giá nhà trong năm 2019 ở vùng đại thủ phủ Toronto đã gia tăng cao hơn so với năm 2018.
Bà Patricia Arsenault của tổ chức tham vấn Altus Group đã tiên đoán là năm 2020 cũng sẽ là năm tốt đẹp cho nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Trong năm 2019, số tiền đầu tư vào kỹ nghệ xây cất địa ốc thương mại trong vùng đại thủ phủ Toronto lên đến 22.6 tỷ dollars.
Giá bán một căn nhà độc lập mới xây ở vùng đại thủ phủ Toronto trong năm 2019 lên đến 1.09 triệu dollars.
Trong khi đó giá bán một căn condos mới xây ở thành phố Toronto lên đến một kỷ lục mới là 900 ngàn dollars.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm