Giá nhà gia tăng trở lại ở vùng đại thủ phủ Vancouver

448

Vancouver: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver, thì trong tháng giêng vừa qua năm 2020, số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ gia tăng 42 phần trăm, so với số nhà bán được trong tháng giêng năm ngoái 2019.
Theo bà Asley Smith, chủ tịch hội đồng quản trị hiệp hội những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver, thì nhu cầu cần nhà vẫn tiếp tục gia tăng trong những tháng đầu năm 2020.
Những căn chúng cư condos là loại nhà bán chạy nhất, có lẽ vì giá còn rẻ so với những loại nhà khác: trong tháng giêng, số căn chúng cư condos bán được ở vùng đại thủ phủ Vancouver gia tăng 45 phần trăm, so với tháng giêng năm ngoái. Giá bán một căn chúng cư condos là $663,200.
Giá trung bình một căn nhà độc lập ở vùng đại thủ phủ Vancouver là 1.43 triệu dollars ( so với giá 1.2 triệu dollars ở thành phố Toronto).

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm