Đầu máy xe lửa CP được sơn màu cam để biểu dương Sự thật và Hòa giải

Canadian Pacific (CP) đã sơn một trong những đầu máy xe lửa của họ màu cam để giúp truyền bá thông điệp ‘Every Child Matters’, Mọi trẻ em đều quan trọng.

Đầu máy màu cam được đưa vào hoạt động kể từ ngày Thứ Năm, 30 Tháng 9, Ngày Quốc gia của Sự thật và Hòa giải của Canada.

CP cũng đã cam kết lưu trữ biểu tượng của Hiệp hội Áo Cam trên các xe lửa của công ty.

Cảm ơn CP vì cam kết của họ, chủ tịch Hiệp hội Áo Cam Jerome Beauchamp cho biết họ sẽ cung cấp cho CP với tư cách là một công ty cơ hội để học hỏi thêm và tiếp tục hành động theo cam kết của mình để tiến tới hòa giải với người Canada bản địa.

“Chúng tôi tại Orange Shirt Society rất vui mừng được hợp tác với CP và rất muốn giúp CP trong suốt hành trình của mình,” ông Beauchamp nói thêm.

Giám đốc điều hành Orange Shirt Society, Laio Hyrcha và thư ký Blair Cunningham đã ở Calgary trong tuần này để xem đầu máy xe lửa “Every Child Matters” mà CP sẽ đưa vào hoạt động vào Thứ Năm.

Orange Shirt Society mong muốn hợp tác với CP để tiếp tục nâng cao nhận thức và sự tham gia có thể có của người sáng lập Ngày Áo Cam là Phyllis Webstad năm 2013.

Kể từ đó, câu chuyện Ngày Áo Cam đã là chất xúc tác để tìm hiểu về thảm kịch của các trường học nội trú da đỏ ở Canada, để tôn vinh những người sống sót và tưởng nhớ những người đã không sống sót.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More