Dân số Canada gia tăng thêm trên 1 triệu người

19

Ottawa: Theo bản công bố của sở thống kê Canada phổ biến trong hôm thứ tư ngày 22 tháng 3, thì dân số ở Canada đã gia tăng thêm trên 1 triệu người trong năm ngoái 2022: gia tăng 2.7 phần trăm và là mức gia tăng dân số cao nhất trong vòng 1 năm kể từ trước đến nay.
Trong năm 2022, dân số Canada gia tăng 1,050,110 người và nâng tổng số dân cư lên đến 39,566,248 người.
Cũng theo sở thống kê Canada thì 95 phần trăm số dân gia tăng trong năm ngoái 2022 là do số di dân và những người tỵ nạn được nhận vào Canada.
Đây cũng là năm đầu tiên mà dân số Canada gia tăng trên 1 triệu người.
Với cái đà gia tăng 1 triệu người 1 năm thì trong vòng 26 năm sắp đến, dân số Canada sẽ gia tăng lên gấp đôi, gần 80 triệu người!
Hiện nay chính quyền liên bang cho thâu nhận hàng năm khoảng nửa triệu di dân, chưa kể số người tỵ nạn hợp pháp và chưa kể số người tỵ nạn bất hợp pháp.
Trong năm qua 2022, có trên 1 triệu người Ukraine đã làm đơn xin tá túc tạm thời ở Canada.
Chính quyền liên bang gia tăng thâu nhận số di dân hàng năm, với mục đích duy trì sự phát triển của nền kinh tế.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm