Đại dịch covid bùng nổ trở lại ở Vũ Hán

Vũ Hán: Trong hôm thứ ba ngày  3 tháng 8,  chính quyền  Trung quốc đã  mở  một cuộc  thử nghiệm   covid  lớn rộng  tại thành phố  Vũ Hán, sau  khi có  những bùng  nổ của  loại  vi rút biến thể  delta  tại thành phố này.

Chính quyền   thành phố   cho tạm ngưng các  chuyến bay, các  chuyến tàu  đến thành phố,  cho hủy bỏ các cuộc  tranh tài  bóng rổ nhà nghề trong hôm thứ ba.

Số  người  nhiễm  covid loài biến thể ở Vũ Hán  đã lên đến hàng trăm người và lan tràn ở nhiều nơi trong thành phố.

Không những ở thành phố  Vũ Hán, số  người   Trung quốc bị nhiễm covid  cũng gia tăng ở  35 thành phố  trong  17 tỉnh ở Trung quốc.

Các thành phố   Nam Kinh và   Giang Châu đã   cho tạm ngưng các chuyến bay đến  các phi trường trong thành phố, trong khi  thành phố  Bắc Kinh cho  tạm ngưng  hệ thống xe lửa từ  23  trạm đến thành phố này.

Vũ Hán là    thành phố  với 11 triệu  dân là nơi   khởi đầu của   trận đại dịch  covid từ năm 2019 và sau  đó lan tràn  trên  khắp thế  giới.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More