Cuộc bầu cử quốc hội Hoa Kỳ: Đảng Dân Chủ chiếm đa số ghế ở thượng viện

5

Hoa Thịnh Đốn: Theo những kết quả loan báo vào tối hôm thứ bảy ngày 12 tháng 11, thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto của đảng Dân Chủ ở tiểu bang Nevada, đã chiếm đủ phiếu để giữ vững ghế thượng nghị sĩ thêm một nhiệm kỳ, trong khi đối thủ là ông Adam Laxalt của đảng Cộng Hòa thua cuộc.
Như thế với 50 ghế được bầu, đảng Dân Chủ cộng thêm phiếu bầu của bà phó tổng thống Kamala Harris, vẫn duy trì đa số ghế tại thượng viện Hoa Kỳ.
Bà thượng nghị sĩ Masto là một người Mỹ gốc Nam Mỹ đầu tiên được bầu vào thượng viện Hoa Kỳ.
Tại tiểu bang Arizona, đảng Dân chủ cũng thắng với cựu phi hành gia Mark Kelly được bầu vào thượng viện Mỹ.
Chỉ còn 1 ghế chưa phân thắng bại tại tiểu bang Georgia, khi cả hai ứng cử viên của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ không đủ 50 phần trăm số phiếu.
Cho nên sẽ có một cuộc bầu lại tại tiểu bang này vào ngày 6 tháng 12.
Trong cuộc bầu cử giữa kỳ này, chỉ có một ghế ở thượng viện được thay đổi, khi ứng viên John Fetterman của đảng Dân Chủ đã hạ ứng viên Mehmet Oz của đảng Cộng Hòa.

Duy trì được đa số ghế ở thượng viện là một thắng lợi to lớn cho tổng thống Joe Biden , vì ông sẽ không trở thành một tổng thống “lame duck” ( con vịt què) trong 2 năm chót của nhiệm kỳ: tổng thống không có thực quyền, bị bó tay bởi thượng viện, như các vị tổng thống tiền nhiệm như cựu tổng thống Barrack Obama.
Tổng thống Biden vẫn có thể cho bổ nhiệm các thẩm phán, có quyền bác bỏ các dự luật không hợp ý, được chuyển từ hạ viện ( nếu hạ viện do đảng Cộng Hòa nắm giữ).

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm