Cư dân Greater Victoria phải làm lương $24,29 một giờ mới đủ sống

6

Mức lương đủ sống (living wage) của Greater Victoria đã tăng gần 4 đô la từ năm 2021, với chi phí gia đình hàng năm tăng 10.229 đô la. Báo cáo mức lương đủ sống năm 2022, do Hội đồng Kế hoạch Xã hội Cộng đồng chuẩn bị, xem xét mức lương theo giờ mà một gia đình gồm vợ chồng cùng đi làm có hai con nhỏ phải kiếm được để đáp ứng các chi phí căn bản của họ sau khi tính thuế, tín dụng, khoản khấu trừ và trợ cấp của chính phủ.

Báo cáo trích dẫn chi phí nhà ở và thực phẩm tăng vọt 20% lên 24,29 đô la, tăng từ 20,46 đô la vào năm 2021; lần đầu tiên Greater Victoria vượt qua Metro Vancouver.

Greater Victoria báo cáo mức lương đủ sống cao thứ ba ở B.C., Haida Gwaii đứng đầu danh sách ở mức $25,87, tiếp theo là Golden ở mức $25,56 và Metro Vancouver đứng thứ tư ở mức $24,08. Để so sánh, theo báo cáo vừa phổ biến của Ontario Living Wage Network, mức lương đủ sống hiện tại ở Vùng GTA Toronto là $23,15, so với năm 2021 là $22.08.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm