Cộng đồng kêu gọi hành động ngay để giải quyết cuộc khủng hoảng chăm sóc khẩn cấp tại B.C.

1

Đại biểu của 189 chính quyền địa phương tại Hội nghị Liên hiệp Thành phố BC năm 2022 (UBCM) kêu gọi chính quyền tỉnh phải có hành động ngay lập tức để đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe.

Trong một nghị quyết đặc biệt được thông qua vào sáng Thứ Tư ngày14 Tháng 9, UBCM đã yêu cầu chính quyền tỉnh bang thực hiện điều mà nghị quyết gọi là “các bước khẩn cấp để bảo đảm các bệnh viện, phòng cấp cứu và dịch vụ xe cứu thương luôn mở cửa và hoạt động 24 giờ một ngày.”

Nghị quyết cũng kêu gọi chính quyền tỉnh bang tăng cường tài trợ và cơ hội đào tạo cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để “bảo đảm mức độ chăm sóc phù hợp và cần thiết”.

Việc thông qua nghị quyết xuất hiện trong bối cảnh các phòng cấp cứu đóng cửa trên khắp tỉnh bang và việc thiếu các dịch vụ cứu thương, đặc biệt nhưng không chỉ ở nội địa British Columbia.

Theo tài liệu căn bản của UBCM, các bệnh viện ở Nội địa British Columbia đã trải qua nhiều lần đóng cửa phòng cấp cứu nhất vào năm 2022. Các bệnh viện đã thông báo giảm dịch vụ đã đóng cửa trung bình hơn 16 giờ.

Nghị quyết được đưa ra sau khi Bộ trưởng Y tế Adrian Dix nhận nhiều lời chỉ trích vì không công bố bất kỳ bước cụ thể nào mà tỉnh bang BC đang thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm