Có thể đi chủng ngừa Covid bằng thuốc chủng Moderna mà không cần hẹn trước

Theo những tin tức phổ biến hôm thứ Tư 14 tháng 7, hệ thống dược phòng Shoppers Drug Mart cho biết là một số những dược phòng của công ty này có chủng ngừa Covid mà không cần hẹn trước.
Loại thuốc chủng mà các dược phòng Shoppers Drug Mart có là loại thuốc chủng Moderna.
Theo bản tin thì những người trên 18 tuổi có thể đến xin chủng ngừa mũi thứ nhất và mũi thứ nhì bằng thuốc chủng Moderna mà không phải hẹn.
Cũng theo lời khuyến cáo của ủy ban tham vấn quốc gia về chủng ngừa NACI, thì những người đã chủng ngừa mũi thứ nhất bằng thuốc Astra Zeneca hay Pfizer , có thể xin chủng ngừa mũi thứ nhì bằng thuốc chủng Moderna.
Hai loại thuốc chủng Pfizer và Moderna là hai loại thuốc chủng cùng loại mRNA và theo bác sĩ Keran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario thì cả hai loại thuốc chủng này đều hữu hiệu như nhau.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More