B.C. có tỷ lệ sinh thấp nhất Canada vì giá nhà quá đắt

0

British Columbia hiện có tỷ lệ sinh thấp nhất ở Canada, theo dữ liệu mới, nhưng lý do đằng sau xu hướng này không đơn giản như vậy. Các nhà nghiên cứu cho biết một trong những yếu tố góp phần là thiếu khả năng tiếp cận với nhà ở giá rẻ. Nhưng các lý do khác bao gồm các giá trị đang phát triển và nhân khẩu học thay đổi.

Thống kê Canada cho biết trong một báo cáo gần đây về sự gia tăng dân số rằng họ đã quan sát thấy tỷ lệ sinh giảm trong khoảng 13 năm. Vào đầu những năm 1990, tỷ lệ sinh sản của B.C. ở mức “trung bình” hơn và cao hơn ở Newfoundland, New Brunswick, Nova Scotia và Quebec, theo số liệu Thống kê Canada do nhà khoa học dữ liệu Jens von Bergmann ở Vancouver trích dẫn.

Vào đầu những năm 2000 khi tỷ giá ở B.C. bắt đầu giảm so với các tỉnh khác, và đến năm 2015 bắt đầu đứng ở vị trí cuối cùng so với các tỉnh khác và hiện nay đang kéo so với mức thậm chí còn thấp hơn.

Vào năm 2020, tỷ lệ sinh ở B.C. đã giảm xuống 1,17 trẻ em trên một phụ nữ với mức thấp nhất tiếp theo ở Nova Scotia là 1,24.

Trong khi tỷ lệ sinh trên toàn quốc giảm khoảng 16% từ 1,68 năm 2009 xuống 1,4 vào năm 2020, thì ở B.C. tăng khoảng 22% từ 1,47 năm 2009 lên 1,17 năm 2020.

Von Bergmann và những người khác nói rằng việc gỡ rối các yếu tố rất phức tạp. Ông nói “Giá nhà và tiền thuê nhà cao khiến những người trẻ tuổi khó thành lập hộ gia đình của họ và gia đình của họ, tất cả những thứ khác bình đẳng, có xu hướng trì hoãn thời gian họ có con. Và so sánh, ví dụ, so sánh tỷ lệ hình thành hộ gia đình theo thời gian, chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa Montreal và các thị trường có giá cao hơn của Vancouver và Toronto”.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm