B.C. bỏ lệnh bắt buộc học sinh đeo mask, kêu gọi chích ngừa để hạn chế COVID

0

Trong khi các gia đình chuẩn bị cho con em bắt đầu một năm học mới, tỉnh bang B.C. ban hành hướng dẫn phòng chống lây truyền COVID trong trường học. Đây sẽ là năm học thứ ba bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Các nỗ lực để hạn chế sự lây truyền COVID trong trường học sẽ phụ thuộc nhiều vào việc chích ngừa và học sinh nên ở nhà nếu bị bệnh.

Học sinh sẽ không bị bắt buộc phải đeo mask; tỉnh bang ngưng, không áp dụng hệ thống thuần tập nữa. (Hệ thống thuần tập (cohort system) là sự sự sắp đặt bắt nhân viên nhà trường (thầy cô giáo) và học sinh sinh hoạt trong lớp riêng và tránh tương tác tiếp xúc với các nhóm thuộc lớp khác để ngăn chận sự lây truyền bệnh). Học sinh cũng không còn bị bắt buộc phải học theo giờ xen kẽ (staggered start times).

Thông cáo của tỉnh bang cho biết việc học sinh mang mask sẽ tiếp tục là một lựa chọn cá nhân, và sự lựa chọn đó sẽ được ủng hộ và tôn trọng. Các trường học sẽ tiếp tục có sẵn khẩu trang để phát cho những ai muốn mang.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, tỉnh đã đầu tư 166,5 triệu đô la vào việc nâng cấp và cải thiện hệ thống thông gió trong lớp học. Tuy nhiên, nhiều phòng học vẫn còn thiếu hệ thống thông gió bằng thiết bị máy móc vốn hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa sự lây nhiễm COVID.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm