Hoa rơi nước mắt

Lan về rồi, Đoan Trang càu nhàu Hoan: “Anh lạ thật, cứ để cho Lan lo bữa cơm Noen, thiếu gì cách mình giúp lại em nó.” Nhận ra lỗi mình, Hoan ngồi sát ôm ngang hông Đoan Trang: “Anh hiểu rồi.” “Hiểu rồi thì ngồi xê ra.” “Xê ra thế nào được,…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More