Hội nghị thượng đỉnh COP 15 diễn ra ở Montreal.

Montreal: Vào ngày 7 tháng 12, hàng nghìn đại biểu đại diện cho 192 quốc gia sẽ dành hai tuần tới ở Montreal, thảo luận về một thỏa thuận về những cách bảo vệ hệ thống sinh học ( biodiversity) trong 10 năm sắp tới. Hội nghị COP 15…

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm