Ai là vị thủ tướng vĩ đại nhất của Canada?

17

Ottawa: Tại ngọn núi Rushmore ỡ khu vực Black Hills, tiểu bang South Dakota, đã có một đài kỷ niệm tạc hình của 4 vị cố tổng thống được xem là 4 tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ là các tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.
Tuy nhiên việc thẩm định này cũng không đúng lắm, vì đài kỷ niệm xây cất từ năm 1941 và các tổng thống Mỹ gần đây đã không được dân chúng Mỹ thẩm định.
Tại Canada thì dường như việc thiết lập một đài kỷ niệm các thủ tướng được xem là vĩ đại nhất.
Một cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức Pollara Strategic về những thủ tướng Canada mà cư dân xem là tài giỏi nhất.
Kết quả cuộc thăm dò dân ý về 14 cựu thủ tướng Canada từ trước đến nay kể cả thủ tướng đương nhiệm Justin Trudeau.
Hai thủ tướng được những người Canadians được hỏi ý kiến chọn là hai thủ tướng vĩ đại nhất Canada là cố thủ tướng Pierre Trudeau, thân phụ của thủ tướng Justin Trudeau và thủ tướng Stephen Harper. 11 phần trăm những người được hỏi ý kiến chọn cố thủ tướng Pierre Trudeau, trong khi 10 phần trăm chọn cựu thủ tướng Stephen Harper.
Thủ tướng Justin Trudeau được 5 phần trăm số phiếu.
Chỉ có 60 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến bỏ phiếu chọn người thủ tướng vĩ đại, trong khi 40 phần trăm không có ý kiến.
Nếu chỉ tính riêng vào số 60 phần trăm những người bỏ phiếu này thì cố thủ tướng Pierre Trudeau được 18 phần trăm số phiếu, cựu thủ tướng Stephen Harper được 16 phần trăm.
Đứng hàng thứ ba là cố thủ tướng John A. Macdonald được 11 phần trăm số phiếu.
Nếu tính theo tỉnh bang thì những người ở tỉnh bang Quebec chọn cựu thủ tướng Brian Mulroney, trong khi cư dân tỉnh bang Alberta chọn cựu thủ tướng Stephen Harper.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm